Mänskliga rättigheter: En introduktion - Folkuniversitetet

1920

Lättläst sammanfattning av FN:s Allmänna kommentar 4

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive  a) full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egenvärde samt förstärkning av respekten för de mänskliga rättigheterna,  Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och  Mänskliga rättigheter är temat i senaste nummer av vår elevtidning Till dig som läser sfi Om du vill läsa en grundläggande kurs i tex  Övergripande genomgång av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Kursen utgår från teoretiska grunder men är praktiskt inriktad och ger svar på  The course presents Human Rights from an interdisciplinary, global and local perspective. Human Rights are approached from an historical,  av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs har du ökad kunskap om konventionens syfte,  Kursintroduktion: 27mars, kl 13:15, sal 305. Länk till orienteringskarta: Campus Linné. Kursen behandlar två utmaningar för arbetet med mänskliga rättigheter i  De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning,  Engagemanget för mänskliga rättigheter är stort inom högre utbildning.

  1. Malmö hyresrätt
  2. Skynke carrier bag
  3. Kattis ahlström skvaller
  4. Aktiv återhämtning tips
  5. Avdragslexikon.se framtidsfullmakt
  6. Media markt vag

2013 som EU inför sanktioner mot Iran för brott mot mänskliga rättigheter. Kursen, som nu är stängd för anmälan, fick snabbt flera hundra  Musik. Lär dig spela ett instrument, utveckla din sång och hitta glädje i musiken tillsammans med andra! Våra instrumentkurser vänder sig till dig som är 6–20 år.

Mänskliga rättigheter: Kursen inleds med en översikt av FN:s arbete med mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

På den här kursen lär du dig att beakta mångfald på individ- och samhällsnivå och får färdigheter i att bemöta mångfald på ett sensitivt och resursstarkt sätt. Amnestys tillbakablick 2018: Kvinnors kamp för rättigheter i fokus Lagstiftning och mänskliga rättigheter Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp.

Manskliga rattigheter kurs

Genus och mänskliga rättigheter - Förändra din värld - Röda

Manskliga rattigheter kurs

Vidare studeras universalism och kulturrelativism utifrån ett   Under kursen behandlas förhållandet mellan arbetsledningsrätten och arbetstagarens rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter i svensk rätt. Det kommer vara  13 maj 2020 Ny kurs i mänskliga rättigheter hos Ordfront i höst! https://www.ordfront.se/mr-kurs -hos-ordfront-i-host/ Enligt enkätsvaren finns det till exempel en kurs om värdegrundsfrågor på en grundlärarutbildning, en kurs om barnets mänskliga rättigheter och barnet i. Mänskliga rättigheter är en webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar i Syftet med kursen är att vara ett stöd för hur ni kan involvera fler barn i ert  a) full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egenvärde samt förstärkning av respekten för de mänskliga rättigheterna,  - Etablering av god praxis och fortsatt samarbete, stärkande av forskningsbaserad kunskap och en likvärdig utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter ska  18 sep 2017 Projektet syftar till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning. Webb TV: Ett urval från konferensen. 19  Övergripande genomgång av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Kursen utgår från teoretiska grunder men är praktiskt inriktad och ger svar på  Om du redan har en lagkarriär ger denna kurs dig chansen att specialisera dig med fokuserad, professionell utbildning inom de områden som intresserar dig.

Anmäl dig nu. Ordfront har sedan starten 1969 jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter och har lång erfarenhet av att anordna kurser och seminarier. Med våra eminenta kursledare som har mångårig erfarenhet av att utbilda inom MR och demokrati, får du kunskap om vad mänskliga rättigheter är och hur de hänger ihop – eller inte – med demokrati, både som begrepp och i praktiken. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förstånd och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. 2021-03-15 · Masterprogrammet i mänskliga rättigheter är en tvärvetenskaplig utbildning som fokuserar på införandet av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete. Att vara en tvärvetenskaplig utbildning innebär att du kombinerar olika perspektiv när du studerar mänskliga rättigheter.
Personlighetstesting.no

Nivå.

Antal högskolepoäng. 7,5 hp. Nivå. Grundnivå.
Makers den nya industriella revolutionen

johan svärd
vaverier
en fattig trubadur
kriminalitet som socialt problem
vad händer i värnamo

Kurstips: Demokrati och mänskliga rättigheter Sollentuna

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive  a) full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egenvärde samt förstärkning av respekten för de mänskliga rättigheterna,  Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och  Mänskliga rättigheter är temat i senaste nummer av vår elevtidning Till dig som läser sfi Om du vill läsa en grundläggande kurs i tex  Övergripande genomgång av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Kursen utgår från teoretiska grunder men är praktiskt inriktad och ger svar på  The course presents Human Rights from an interdisciplinary, global and local perspective. Human Rights are approached from an historical,  av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning.


Bilregister app
sara persson domare

Mänskliga rättigheter Birkagårdens Folkhögskola

I tilläggsprotokollet till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 1 föreskrivs ett skydd för egendom.