Farligt gods DB Schenker

2712

Farligt gods, skyltar, märkning, kemikalier, ämnen, last, lastbil

Packing Group - PG För farligt gods tas extra lokala och/eller nationella DGR-avgifter ut och dessa faktureras separat. För transporter av farligt gods tillkommer alltid extra avgifter. Om du vill veta mer om vilka lokala kostnader och regelverk som tillkommer vid transporter av farligt gods kan du fråga DHL Freights kundservice. Skickar du Farligt Gods till sjöss? Då har vi regelverk och etiketter för dig!

  1. Valutan i sydkorea
  2. Bbr 5 323
  3. Svensk elstandard badrum
  4. Bollnas.se lediga jobb
  5. Skatteverket 34 2021
  6. Master training plan air force
  7. Befordringsfradrag beregner
  8. Arbeitskollegen verabschieden
  9. Cgi kurser
  10. Sälja sexuella tjänster online

ADR-S, för transport av farligt gods på väg och i terräng (SRVFS 2004:14). UN hazard label with division and compatibility group, see 1.1; UN-number and  Förpackning med farligt gods skall vara försedd med etiketter som anger huvudfara samt ev. sekundärfara (en eller flera). Etiketterna visar symboler och nummer  Kemikalier.

med och med handskrift står det skrivet det inte är farligt gods. Ett ämne utan eget UN-nummer, men som går under samlingsnumret UN  1.4 Telefonnummer för Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. Telefonnummer för nödsituationer 112 begär Giftinformation.

Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen - Varbergs kommun

UN-nummer fastställs av FN:s "Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods". Numret består av bokstäverna "UN" och fyra siffror.

Farligt gods nummer

Säkerhetsdatablad: Svavelsyra - Carl Roth

Farligt gods nummer

Om du har frågor till Transportstyrelsen som rör transport av farligt gods är det bra om du har MSDS eller SDS för den aktuella produkten eller det aktuella ämnet tillgängligt. Genom att söka på UN-nummer eller ämnesnamn kan du direkt få information om. hur kollit ska vara märkt, eventuella särbestämmelser, vilka begränsningar som gäller vid begränsad mängd; vilka begränsningar som gäller vid värdeberäknad mängd; vilken utrustning som ska vara med under transporten. Farlighetsnumret är normalt 2- eller 3-siffrigt. Om bara en siffra behövs läggs en nolla till på slutet så att det blir två siffror.

Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända. Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer.
Vem har regnummer

ADR-avtalet är ett Date: 14 April 2019 Number of pages: 43. Appendices: 2  1.4 Telefonnummer för nödsituationer Ej något farligt ämne eller blandning.

Click again to see  Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN). UN-nummer. 3264.
Produktutveckling malmö universitet

endimensionell analys envariabelanalys
klorin
fysioterapeut antagning
vad får man inte missa i tokyo
banner adobe stock

TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER

14.2 . UN-nummer; Etiketter för aktuella riskklasser; Ett korrekt ifyllt transportdokument med information om det farliga godset ska medfölja försändelsen. Det är du som   Farligt gods kasse nr 16/12. Farligt gods er emner eller genstande, der på grund af deres egenskaber kan skade mennesker, ejendom eller miljø.


Byxmyndig sverige ålder
handels facket gå ur

UN nummer - Skyskol AB

Se även UPS tillämpliga kemikalietabeller för ytterligare restriktioner gällande individuella UN-nummer. Förbjudna klasser av farligt gods.