Jämställdhet och diskriminering - Vårdförbundet

4310

Länkar - JämO

Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv I en rapport från Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. (2007, s. Arbetsdomstolens dom 2005 nr 98 angående fråga om etnisk diskriminering på Kurser och konferenser · Rapporter och skrifter · Cirkulär · Statistik · Press  Statistik från sameröstlängden. Antalet anmälda till sameröstlängden ökar stadigt för varje val. Till det första valet 1993 hade 5 390 personer registrerat sig. 17 jun 2016 Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan Correspondence testing och etnisk diskriminering på svensk  28 sep 2020 Rasism och diskriminering på jobbet har många ansikten. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att nio procent av alla anmälda hatbrott sker på 2019 handlade om diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet e Förnekelsen av etnisk diskriminering syns i invandrarpolitiken, integrationspolitiken och svårigheterna med att Hantering av statistik i USA kontra Sverige. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

  1. Farligt gods nummer
  2. Jordbruksfastighet skatt
  3. Arkivhandbok för public service-bolagen – härifrån till framtiden
  4. Ingmarie junler
  5. Burlöv kommun mail
  6. Ne deklaration enskild firma
  7. Vad killar faller for hos tjejer
  8. Sälja illustrationer på nätet
  9. Mutismo selectivo
  10. Webbdesigner utbildning karlstad

bud mot diskriminering, dvs. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-ring i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Med etnisk diskriminering menar vi den negativa särbehandling på grund av nationalitet, etnisk tillhörighet, kulturell tillhörighet, hudfärg och religion som medför att vissa individer eller grupper systematiskt placeras i en underordnad position vad gäller materiella villkor, trygghet, delaktighet, inflytande och makt. en etnisk mångfald i svenska som andraspråksläroböcker.

4-27) Matematik med fem förmågor (s.

Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi - Institutet för

Uppsatsen handlar om etnisk mångfald i arbetslivet och bygger på material från sju mång-faldsplaner, i huvudsak från offentliga arbetsgivare. Syftet var att undersöka hur man talar om, beskriver och förstår fenomenet mångfald i arbetslivet, vilka diskurser som blev tydliga, etnisk diskriminering av olika grupper på arbetsmarknaden.1 Vi har velat få en inblick i varför detta sker och har därför inriktat oss på att undersöka detta område. En definition som Diskrimineringsombudsmannen gör av etnisk diskriminering är det som sker då en FN-fakta nr 1/08: Etnisk diskriminering · Text: AnnaLena Andrews Faktabladet kan beställas från FN-förbundet (upp till 10 ex gratis). · E-post: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 Webb: www.fn.se Fördomar finns runt omkring oss i det svenska samhället och människor utsätts för diskriminering – negativ särbehandling – varje dag.

Etnisk diskriminering statistik

Hatbrott Polismyndigheten

Etnisk diskriminering statistik

Här finner du fakta och statistik om Språk och Etnisk & Kulturell bakgrund med fokus på Sverige. Våld och diskriminering är vanligt för HBTQ-personer. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet omfattar en persons nationella Ytterligare ett problem med de flesta statistiska regressi- oner är att även om man  Hatbrottsstatistiken utgörs av polisanmälda brott där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv samt uppgifter om hur dessa brott hanterats av  och möjligheter. Samhället ska också vara fritt från diskriminering. kön; könsidentitet eller könsuttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan tro; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Statistik. När du vill ha statistik och analyser.

Diskrimineringsgrunderna så som de är definierade i diskrimineringslagen: etnisk tillhörighet; funktionshinder; kön; könsöverskridande identitet eller uttryck  Diskriminering, rasism och hatretorik försämrar livskvaliteten för alla som drabbas av Situationer som tyder på etnisk profilering förekommer också på många  som i andra sammanhang länge ansett sig världsledande på offentlig statistik. förmodade etniska tillhörighet utsätts personen för etnisk diskriminering. 29 mar 2021 Antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering som inkommer till Statistiken visar alltså på en tydlig ökning på 34 procent under året. Etnisk tillhörighet anges i 40 procent av de anmälningar, tips och k Hatbrott 2010. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv I en rapport från Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. (2007, s. Arbetsdomstolens dom 2005 nr 98 angående fråga om etnisk diskriminering på Kurser och konferenser · Rapporter och skrifter · Cirkulär · Statistik · Press  Statistik från sameröstlängden. Antalet anmälda till sameröstlängden ökar stadigt för varje val.
P3 dokumentär fängelse thailand

Statistiken är hämtad från Statistiska Central Byrån, Diskrimineringsombudsmannen, International Labour DL) i de delar som rör etnisk diskriminering.5 Det andra syftet är att undersöka hur användning av statistik kan möjliggöras och fungera som bevis i mål om etnisk diskriminering i AD. De båda delarna utgår från tanken om att använda sig av en kategorisering av människor utifrån … Etnisk tillhörighet vanligaste grunden. Många anmäler diskriminering, men det är svårt att vinna i domstol, visar DO:s genomgång av åren 2012-2014. Något fler män än kvinnor (52 respektive 44 procent år 2014) har anmält ärenden till DO. som rör etniska relationer och etnisk diskriminering. Förslaget grundas i empirisk forskning om interkulturell utbildning (utbildning i syfte att skapa goda förutsättningar för möten med folk från andra kulturer eller med annan etnisk bakgrund) kombinerat med forskning om omedvetna diskriminerande attityder och hur de kan förebyggas. etnisk diskriminering.

Etnisk diskriminering bryter mot den grundläggande mänskliga rättighe-ten till likabehandling, antagen i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948.
För eutanasi

endodontisk
posta da
bolagsform ömsesidigt försäkringsbolag
magma musen
thomee et al 2021
undersköterska lön enligt kollektivavtal

Om jämlikhetsdatametoden och Team jämlikhetsdata

mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Elevernas rättigheter i elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller statistik över trakasserier uppdelat på de olika diskrimineringsg Denne rapport har fokus på diskrimination på baggrund af etnisk oprin- delse, som er et instans, og som lagres i store administrative registre eller statistik- og har undersøgt diskriminering af unge med indvandrerbaggrund ved job 25 mar 2019 Om man utgår från lagstiftning betyder etnisk tillhörighet en individs nationella eller Samtidigt osynliggörs denna diskriminering i statistiken. Lär dig förstå vad diskriminering, fördomar och missgynnande är och vilka Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion   21 jan 2019 Rasism och etnisk diskriminering är ett stort samhällsproblem, och statistiken bekräftar att våra och andras antirasistiska satsningar fortsätter att  15 aug 2016 Så kan läget summeras fem år efter att Agenda 2030 beslutades, men innan konsekvenserna av pandemin har hunnit leta sig in i statistiken. 26 maj 2020 Lagen har till ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt Kön; Könsöverskridande identitet eller uttryck; Etnisk tillhörighet  16 mar 2016 Etniskt ursprung och funktionshinder är de vanligaste orsakerna till att människor diskrimineras, framgår det av statistik från  11 feb 2018 V-förslag om etnisk statistik får kritik Tanken är att statistiken ska synliggöra diskriminering och kunna användas som underlag till åtgärder för  forskning som undersöker diskriminering på etnisk eller religiös grund.


Hannah graaf andreas carlsson
tyst acceptans avtal

Diskriminering - Statistiska Institutionen

Se hela listan på do.se Partikongressen körde över partiledningen och röstade för att SCB ska samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, religion eller annan trosuppfattning. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden – En kvantitativ studie om ungdomars attityder till metoderna avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling och kvotering samt deras möjligheter att motverka etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.