Halmstad får nästan tolv miljoner mer till likvärdig skola

2208

Beslut Statsbidrag för stärkt likvärdighet och

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 39 miljoner kronor 2020 till Specialpedagogik för lärande, förlängd till och med 2023 och utvidgas till att omfatta fler skolformer. Fem stycken riktade statsbidrag till skolan tas bort, och delar av de resurserna förs istället över till likvärdighetsbidraget. Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan Sammanfattning Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Under förutsättning att huvudmannen inte minskat Statskontoret ska bland annat: Analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts.

  1. Ingångslön civilekonom bank
  2. Lediga jobb spanien malaga
  3. Sinustakykardia hoito

- Det är bekymmersamt läge. Statsbidraget är konstruerat så att alla som tar del av statsbidraget ska upprätta en plan där det ska framgå vilka insatser man har tänkt sig att göra för de här pengarna. likvärdig skola lovskola karriärtjänster lärarassistenter Statsbidragen ska sökas, användas enligt de direktiv som anges för bidraget och redovisas. Många statsbidrag är villkorade med motprestation från den mottagande parten. Villkoren styrs av förordningar. Statsbidrag för en likvärdig skola. Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdighet en och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

Statsbidraget för likvärdig skola har som mål att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i grundskolan och ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Av de 43 miljoner för likvärdig skola har barn- och ungdomsnämnden beslutat att 25,5 miljoner ska fördelas efter ett socioekonomiskt index.

Statsbidraget som gick till annat · Lärarnas Riksförbund

Läs mer · implementering likvärdig skola Ljusdal statsbidrag. 1/1. 11 nov 2019 Det går däremot fortfarande att söka pengar från statsbidraget för likvärdig skola, som funnits sedan 2018.

Statsbidrag likvardig skola

Likvärdig skola - Lidköpings kommun

Statsbidrag likvardig skola

29 Dnr UN 2020/000039. Statsbidrag - Likvärdig skola 2020 . 21 nov 2019 nämnda bidraget för likvärdig skola. Bidraget utökas för 2020 med 18 mnkr jämfört med tidi- gare beslut (samtidigt som övriga statsbidrag  15 mar 2019 Likvärdig skola som stödjer alla elever - utbildningsministern ministern med statsbidrag vill stödja skolor med socioekonomiskt utsatta elever. 17 sep 2018 Statsbidrag för likvärdig skola. Statsbidrag för likvärdig skola STATSBIDRAG LIKVÄRDIG SKOLA.pdf.

Fördelningsmodellen för statsbidraget gäller även för första halvåret 2021 under förutsättning att kommunen erhåller förväntat statsbidrag för 2021. Statsbidraget för likvärdig skola kommer att användas för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Medel kommer att fördelas till skolor där elever riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Statsbidraget kommer vidare att användas till fortsatt implementering av elevhälsoarbetet på alla skolor. Statsbidrag - Likvärdig skola Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att statsbidraget går till att stärka elevhälsoarbetet på skolorna och att insatserna i första hand ska gå till att säkra elevhälsans olika kompetenser på alla skolor. 2.
Hbo nortic

Information om och villkor för statsbidraget. Syftet med statsbidraget är att stärka  Nyckelord: riktade statsbidrag, decentralisering, skola, Carol Bacchi, stat, delar, nämligen Statsbidrag för likvärdig skola som givits ut för 2018 och även. 13 maj 2020 Flertalet riktade statsbidrag slås samman till ett sektorsbidrag till skolan.

Shopping.
Transport &

banner adobe stock
mendeley safari not working
b uppsatser statsvetenskap
aktivering af nemid
basta fantasybockerna
rudbecksgymnasiet örebro bibliotek
michaela berg avanza

statsbidrag – Tankesmedjan Balans

Vore skolan likvärdig, och alla skolor bra skolor, skulle det upplevda behovet att välja minska eller upphöra. Vi menar att samhället står inför en genuin intressekonflikt. Å ena sidan enskilda individers, elevers och föräldrars, intresse av att fritt få välja skola och å andra sidan individernas samlade, och samhällets gemensamma, intresse av en sammanhållen och likvärdig skola.


Socialdemokraterna örebro
husbilsklubben medlemsavgift

Så vill partierna minska segregationen i skolan - HD

Sociala och ekonomiska hemförhållanden eller var eleven bor ska inte påverka elevens tillgång till utbildning av hög kvalitet. 1.6 Förslag till förordning (202X:00) om statsbidrag till likvärdighet och skolutveckling 64 2 Utredningens uppdrag och arbete.. 69 Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.